Print ISSN:-2394-4781

Online ISSN:-2394-4994

CODEN : IJCACT

Reviewer Board of Indian Journal of Clinical Anaesthesia


Reviewer Board 2020

Dr. Lalit Gupta

Dr. Indira Malik

Dr. Manjula Sarkar

Dr. Amit Bodkhe

Dr. Ali

Dr. Alka Chandra

Dr. Yogesh N Zanwar

Dr. Hina Niraj Gadani

Dr. Pradnya Bhalerao Milind

Dr. Monika Gupta

Dr. Shweta Yemul Golhar

Dr. Pittarello Demetrio

Dr. Habib Md Reazaul Karim

Dr. Pushparani

Dr. Meenu Chadha

Dr. Upinder Kaur Sidhu

Dr. Surendra Kumar

Dr. Kanwar Aditya Baloria

Dr. Sambhunath Das

Dr. Tarang Jain

Dr. Divya Mahajan

Dr. Minati Choudhury

Dr. Prem Kumar

Dr. Lalit Kumar Raiger

Dr. S. Parthasarathy

Dr. Upendra Hansda

Dr. Madhuri

Dr. Michell Gulabani

Dr. Nalini K B

Dr. Dhiraj B Bhandari

Dr. Harsha Makwana

Dr. Leena Harshad Parate

Dr. Suresh Kumar S

Dr. Vidhi Alok Gajjar

Dr. Sandeep

Dr. Vidhu Bhatnagar

Dr. Abhijit Nair

Dr. Sarika Katiyar

Dr. Nischala Dixit

Dr. Harshal

Dr. Om Prakash Sanjeev

Dr. Sarvesh Pal Singh

Dr. Nita Dhiru Gosai

Dr. Venugopal Achuthan Nair

Dr. Renuka R

Dr. Mahendra Ramkrishna Upadhyay

Dr. Prasath C

Dr. Aabid Hussain Mir

Dr. S. Velayudha Reddy

Dr. Kapil Chaudhary

Dr. Rajeev Kumar Dubey

Dr. Rajeev Sharma

Dr. Mayank Gupta

Dr. Shiv Lal Soni

Dr. Priyam

Dr. Namita Saraswat

Dr. Vanitha Rajagopalan

Dr. Narasimha Gnani

Dr. Deepak

Dr. Kewal Krishan Gupta

Dr. Priyanka

Dr. G. Parameswara

Dr. Alok Biyani

Dr. Prasad Ingley

Dr. Sonal Sagar Khatavkar

Dr. Jasleen Kaur

Dr. Rajashekar Mudaraddi

Dr. Ajay Kumar Chaudhary

Dr. Ragi Jain

Dr. Ahsan Mustafa

Dr. Sadik Mohammed

Dr. Manoj Kamal

Dr. Leena Pankaj Patel